Home School ManagementLaboratories Faculty TC Details contact us
  Transfer Certificates isssued - 2018-2019
 
TC Number
Name
TC Details
TC Number
Name
TC Details
1360 Vishnu S Kumar 1393 Aleena M T
1361 Neeharika K V 1394 Abhinav Wilson
1362 Akshay N 1395 Anirudh Gireesh N P
1363 Sowparnika Nair 1396 Athuljith R
1364 Aireen Yamani 1397 Janani G
1365 T Vasudev 1398 Gopika Rajendran
1366 Nandana D J 1399 Amal Raj C
1367 Nirajan Varma 1400 Adithyan V
1368 Harikrishna T K 1401 Anmol Dxit
1369 Yadhuram P 1402 Parvathi V
1370 Amarnath K 1403 Anusmita Biswas
1371 Sathya Narayana A 1404 Pramit Kumar Panda
1372 P R Poorneswari 1405 Adithya Rathish Rabindran
1373 Alvin Eldho Abraham 1406 T Ashwin Bhattathiripad
1374 Mevin Eldho Abraham 1407 Ambika Ravi Varma
1375 Priya Maria    
1376 Aswathy Manoj    
1377 Harsha Mahesan    
1378 TReesa Dominic    
1379 Abhirami M P    
1380 Remya C Alex    
1381 Sanjay S Nath    
1382 Anjana Nair S    
1383 Abhijith E T    
1384 Muflih Ali K P    
1385 Ardra P Jayesh    
1386 Krishna Priya M T    
1387 Athira B    
1388 Malavika c    
1389 Aswin Raj P K    
1390 Aniketh S    
1391 Thara Santhosh    
1392 Sanjay Krishna S